Zabıta Hizmetleri

Zabıta hizmetleriyle ilgili her türlü dilek, şikayet ve ihbarı belediyemizin Zabıta Müdürlüğü kabul etmektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki telefon numarasını arayabilirsiniz.
ALO ZABITA – 02663571006 (dahili =1900)

Denetim Hizmetlerimiz

 • Tüketicinin Korunması Kanununa göre yapılan Denetimler
 • Zabıta Müdürlüğümüze gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi
 • Semt Pazar yerlerinin kontrol ve denetimi
 • Çevre Koruma Kanunun yüklediği sorumluluk kontrol ve denetimler
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen kontrol ve denetimler
 • Kaçak İlan ve Reklamların önlenmesi için yapılan kontrol ve denetimler
 • Seyyar satıcılarla mücadele
 • Dilencilerle mücadele
 • Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ile ilgili kontrol ve denetimler
 • İmar Kanunun yüklediği sorumluluklar ile ilgili kontrol ve denetimler
 • Kaçak İnşaat ve gecekondu denetimi
 • Gayrisıhhi müesseselerin denetimi
 • Sıhhi müesseselerin denetimi
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetimi
 • Öğle Dinlenmesi Kanunun Uygulanması

İlginizi Çekebilir!

Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel:0266 357 …


×