YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürü : Seval ALTUĞ

Telefon: 0266 357 1006 – 1201

Mail : bilgi@gomec.bel.tr

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.


×