Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir.
Tel:0266 357 10 06 (1800 )

Yapı Ruhsatı için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Güncel Tapu Kaydı
 • Mal Sahibi Nüfus+İkamet
 • Kat Karşılığı Sözleşme varsa Vekalet
 •  Aplikasyon Krokisi
 • İmar Durumu Aslı
 • SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu
 • EKB Ön Hesap Sonucu
 • BASKİ Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi
 • İlçe Tahkim Komisyon Kararı(Zeytinlik vasfından oluşan İmar Parselleri İçin)
 • Plankote
 • Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri
 • Projeler;
 • Mimari
 • Statik
 • İskele Projesi
 • Statik Hesap Çıktıları
 • Sıhhi ve Isıtma Projeleri
 • Elektrik Projeleri(Uedaş Onaylı)
 • Zemin Etüdü
 • Peyzaj (Ayrık Nizam Parsellerde)
 • Yapı Aplikasyon Projesi(HUS)
 • Yapı Denetim için;
 • Proje Kontrol Formları
 • YİBF Belgesi
 • Yapı denetim Sözleşmesi
 • Yapı denetim Taahhüt Belgesi
 • Yapı Denetim Dekontu
 • Şantiye Şefi İçin;
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Taahhütname
 • İkamet
 • Nüfus
 • Diploma vb.
 • Müteahhit için;
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Oda Kaydı
 • Nüfus
 • İkamet
 • Taahhütname
 • Hizmet Sözleşmesi

İlginizi Çekebilir!

İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu işlemleriyle ile ilgili başvuruları Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel: 0(266) …


×