EVLİLİK İŞLEMLERİ

Evlilik işlemleriniz ya da işlemlere dair sorularınız için bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi : 0266 357 10 06

Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,
 • Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak,
 • Evlenme akdini yapmak,
 • Aile cüzdanı düzenleyip vermek,
 • Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,
 • Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,
 • Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.
 • Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar.
 • Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Evlenecek olan çiftlerin, mesai saatlerinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğümüze gelerek birlikte başvuru yapmaları gerekir.
 2. Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Gömeç Belediyesi sınırları içerisinde olması esastır.
 3. Resimli ve bekar yazılı nüfus cüzdanları asılları ve 1’er fotokopileri (ehliyet geçersizdir.) bulunması zorunludur.
 4. 4 adet vesikalık fotoğraf renkli ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun  sivil giysilerle ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
 5. Çiftlerin evlendikten sonra oturacakları adres DEĞİŞECEK İSE  kendi adlarına düzenlemiş su,elektrik ve telefon faturalarından birini , yada abone sözleşmesinin fotokopisi ile kira sözleşmesinden ( noter tasdikli ) birini de getirebilirler.
 6. Kızlık soy adını kullanmak isteyenlerin müracaat sırasında soyadı dilekçesi doldurmaları gerekmektedir.
 7. Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

Reşit Olmayanlar

17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alanlar anne baba izni ile evlenebilirler. Anne veya Babadan biri ölmüş ise  Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.

16 yaşını bitirip 17 yaşından gün alanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. Müracaat sırasında yine anne ve baba kimlikleriyle birlikte bulunmak zorundadır.

Boşanmış ve Dul Olanlar

Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 300 gün  geçmeden evlenemezler.

Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden bekleme süresinin (300 gün) kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.

İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

İzin Belgesi ile İlçe Sınırlarımız İçinde Evlenmek İsteyenler

Çiftler Gömeç İlçe sınırları içinde  oturmuyorlar ise oturdukları ilçe belediyesinden birisinin bağlı olduğu Evlendirme Dairesine  beraber giderek, evlendirme izin belgesini  aldıktan sonra 2’şer fotoğraf ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri ile Evlendirme Dairemize müracaat edebilirler.

Başka bir Belediyede Nikah Yapmak İsteyenler

Gömeç’ te ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak çiftler gerekli evrakları hazırlayarak Edremit Belediyesi nikah dairesinden izin belgesi alarak 6 ay içerisinde  istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.

Yabancı Evlilik için Gerekli Evraklar

Çiftlerden birinin Gömeç sınırları içinde ikameti esastır.

Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)

Diğer ülkelerin vatandaşları ise  İstanbul da bulunan kendi başkonsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgelerini İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarındaki Hukuk İşleri Müdürlüğünde  tasdik ettireceklerdir.

İstanbul da başkonsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyük elçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu erkek ve kadınların pasaport ve kimliklerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir.

Nikah akdi sırasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için yeminli tercüman (Belgesi ve belgenin örneği ile birlikte) bulundurulması zorunludur.

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur. (Evlenme Yönetmeliği 20. Madde 3. Fıkra) Örnek Ülkeler : Fas, Brezilya vb.


×