İşyeri Ruhsat İşlemleri

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Şahıs Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • Dilekçe ve Beyanname , 1 Adet kapaklı ve 5 Adet Şeffaf Dosya
 • Portör Muayene Kartı Fotokopisi ( Kendisi varsa Çalışanları için)
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Bağ – Kur Kaydı Fotokopisi
 • Esnaf Oda Kaydı, Şirketse Ticari Oda Kaydı ( Faaliyet Konusu İşlenmiş Olacak )
 • Vergi Levhası Fotokopisi ( Faaliyet Konusu İşlenmiş Olacak )
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • İmar Durum Belgesi (Belediyeden İmar İşleri Müdürlüğünden )
 • Kira Kontrat Sözleşmesi ( Mülk Sahipleri Veya Mirasçıları İmzalayacak, Faaliyet Konusu Belirtilecek ve Kiralanan Yer Miras Olup Tapu Çıkmamış ise Veraset İlamı Fotokopisi Olacak) 
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • Sağlık raporu
 • Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi  ( Yangın Tüpü En Az 6 kg Olacak Sayısı İş Yerinin Büyüklüğüne Göre Belirlenecek )
 • İlçe Jandarma Görüşü ve Canlı Müzik için Çevre İl Müdürlüğü Görüşü

Ruhsat Şirket Adına Olacaksa Ek Olarak;

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Şirket Yetkilisine Ait Yetki Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküler
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Ve Diploma Fotokopisi ( Faaliyet Konusu İle İlgili )
 • Nüfus Fotokopisi
 • İkametgah İlmühaberi
( Not : Faaliyet Konusuna Göre Ek Belge İstenebilir. )

Sıhhi Müesseseler

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • Dilekçe Ve Beyanname , Bir Adet Kapaklı Mavi Dosya
 • Hijyen Eğitim Belgesi Ya da Aile Hekiminden Rapor ( Kendisi Varsa Çalışanı İçin )
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Esnaf Oda Kaydı, Şirket İse Ticaret Oda Kaydı (Faaliyet Konusu İşlenmiş Olacak )
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi ( Mülk Sahipleri Veya Mirasçıları İmzalayacak, Faaliyet Konusu Belirtilecek ve Kiralanan Yer Miras Olup Tapu Çıkmamış ise Veraset İlamı Fotokopisi Olacak) 
 • İtfaiye Yangın Önlemleri Malzemeleri ( İş Yerinin Şartlarına Göre Gömeç İtfaiye Şefliğinden Bilgi Alınacak. )
 • Ustalık belgesi

Ruhsat Şirket Adına Olacaksa Ek Olarak;

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Şirket Yetkilisine Ait Yetki Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküler
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Ve Diploma Fotokopisi ( Faaliyet Konusu İle İlgili )
 • Nüfus Fotokopisi
 • İkametgah İlmühaberi
( Not : Faaliyet Konusuna Göre Ek Belge İstenebilir. )

Gayri Sıhhi Müesseseler

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Esnaf Oda Kaydı (Faaliyet Konusu İşlenmiş Olacak )
 • Vergi Levhası, Vergi Dairesi Yoklama Fişi
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi ( Mülk Sahipleri Veya Mirasçıları İmzalayacak, Faaliyet Konusu Belirtilecek ve Kiralanan Yer Miras Olup Tapu Çıkmamış ise Veraset İlamı Fotokopisi Olacak) 
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Üretilen Malların İş Akım Şemaları (Onaylı )
 • Kapasite Veya Ekspertiz Raporu 
 • ÇED Ve Çevre İzni Veya Gerekli Değil Yazısı (Çevre İl Müdürlüğünden)
 • Baski Müdürlüğünden DKKR Belgesi (Atık Su Belgesi )
 • Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisans Belgesi Ya Da Gerekli Değildir Yazısı
 • Balıkesir Sanayi Sicil Müdürlüğünden Sanayi Sicil Belgesi 
 • Hijyen Eğitim Belgesi ya da Aile Hekiminden Sağlık raporu
 • İtfaiye raporu

Ruhsat Şirket Adına Olacaksa Ek Olarak;

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Şirket Yetkilisine Ait Yetki Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküler
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Ve Diploma Fotokopisi ( Faaliyet Konusu İle İlgili )
 • Nüfus Fotokopisi
 • İkametgah İlmühaberi

( Not : Faaliyet Konusuna Göre Ek Belge İstenebilir. )

Canlı Müzik İzin Belgesi

Canlı Müzik Ruhsatı almak isteyen işyeri; Özel laboratuvara müracaat ederek rapor hazırlanmaktadır. Rapor hazırlandıktan sonra bir dilekçe ile birlikte belediyemize müracaat edilmektedir. Müracaat sonrası Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na görüş için yazı yazılmakta olup, gelen cevaba istinaden Canlı Müzik izin belgesi düzenlenmektedir.

İlginizi Çekebilir!

Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel:0266 357 …


×