İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu işlemleriyle ile ilgili başvuruları Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir.

Tel: 0(266) 357 10 53

E-Posta: bilgi@gomec.bel.tr

İmar Durumu; 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu gösteren belgedir. İmar Durumu Birimi belediye sınırları içerisinde yer alan meskun, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı ve plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göre inşa faaliyetinin ilk adımı atılmaktadır. İmar durumu sadece proje tanzim edilebilir, bu belgeyle inşaat yapılamaz. İmar Durum Belgesi için İstenen Evraklar

  • Dilekçe
  • Güncel Tapu Kaydı
  • Aplikasyon Krokisi ( Kadastro veya lisanslı bürolardan alınmış)
  • Kimlik fotokopisi
  • Vekaletname (mal sahibi dışı yapılan müracaatlarda)
  • Ticaret Sicil Belgesi (şirket ise)

İlginizi Çekebilir!

Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel:0266 357 …


×