Metruk Bina Listesi

            İçişleri Bakanlığı’nın 11.10.2021 tarih ve 16420 sayılı Metruk Binalar konulu yazısı ile, İmar Kanunun 39. maddesi hükmünce genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilik ve Belediyesince tespit edilen ekli listedeki yapıların 30 gün içinde mal sahibince metrukluğunun giderilmesi, yıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili yapılar Kurumumuz tarafından yıkılarak, yıkım masrafları yüzde 20 fazlası ile mal sahibinden tahsil edilecektir.

            İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkarılmıştır
           

           Aşağıda listede adresleri ada parsel bilgileri yer alan metruk yapıların ilgililerin konu ile alakalı bilgi ve diğer talepleri için başvurularını  “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

 

İlginizi Çekebilir!

Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliği Notu Askıya Çıkarma Tutanağı

Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliği Notu Askıya Çıkarma Tutanağı (İndirmek İçin Tıklayınız)


×