HİZMETLERİMİZ

Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel:0266 357 10 06 (1800 ) Yapı Ruhsatı için gerekli belgeler Dilekçe Güncel Tapu Kaydı Mal Sahibi Nüfus+İkamet Kat Karşılığı Sözleşme varsa Vekalet  Aplikasyon Krokisi İmar Durumu Aslı SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu EKB Ön Hesap Sonucu …

Devamı...

İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu işlemleriyle ile ilgili başvuruları Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir. Tel: 0(266) 357 10 53 E-Posta: bilgi@gomec.bel.tr İmar Durumu; 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan kitleler bazında …

Devamı...

Zabıta Hizmetleri

Zabıta hizmetleriyle ilgili her türlü dilek, şikayet ve ihbarı belediyemizin Zabıta Müdürlüğü kabul etmektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki telefon numarasını arayabilirsiniz. ALO ZABITA – 02663571006 (dahili =1900) Denetim Hizmetlerimiz Tüketicinin Korunması Kanununa göre yapılan Denetimler Zabıta Müdürlüğümüze gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi Semt Pazar yerlerinin kontrol ve denetimi Çevre Koruma …

Devamı...

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri İle İlgili Gerekli Bilgilendirme İçin: Tel: 02663571006 Dr. Ayla AKSOY GÜNERİ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, 1- İş Sağlığı Ve …

Devamı...

Evlilik İşlemleri

Evlilik işlemleriniz ya da işlemlere dair sorularınız için bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz. Çağrı Merkezi : 0266 357 10 06 Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, Mevzuatın öngördüğü şekilde …

Devamı...


×